Із практики ми знаємо, що фосфор життєво необхідний елемент живлення рослин. При низьких температурах у ґрунті фосфор дуже повільно засвоюється кореневою системою на відміну від позакореневого живлення! Вирішення питання дефіциту фосфору на ранніх етапах вегетації рослин є внесення хелатованих мікродобрив як New Plant NEO iQ. Цей продукт з підвищеним вмістом фосфору дозволяє при низьких температурах та  недоступності фосфору в ґрунті, почати формувати кореневу систему, не втрачаючи час на засвоєння необхідної кількості з землі. Засвоєння позакореневого живлення елементів  залежить від багатьох складових біологічних властивостей фази росту та розвитку.

         Обробіток насіннєвого матеріалу перед посівною також сприяє кращому проростанню та надає додаткову енергії зернині, сприяє формуванню майбутнього врожаю. Панівну роль в цьому проростанні грає фосфор. Він як конструктор та активатор кореневої системи, потужний енергетичний блок, котрий живить всю рослину. Кількість та якість фосфору, засвоєного на ранній фазі росту рослини формує та гарантує плановий урожай культури.

Дедалі частіше ми помічаємо, що клімат України змінюється. Рослина на це відповідає стресами. Підвищений склад фосфору дозволяє оптимальніше засвоювати вологу та контролювати водний баланс рослини, накопичувати цукри у вузлах кущення, що позитивно допомагає рослині переносити посуху. Це дає аграріям планувати врожай, ефективно застосовувати мінеральне живлення, воно сьогодні в ціні!

Але ще є складові мікродобрива NEO iQ, які також в комплексі з фосфором впливають на результат збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Ці складові відносяться до фітогормонів- ауксини та цитокініни. Високий вміст ауксинів допомагає прискорити ріст основи кореня та його бічних паростків. Гормон цитокінін впливає на поділ клітин, тим самим спонукає нарощувати вегетативну масу рослини. На ранніх фазах росту рослини грає роль співвідношення ауксину/цитокінін на користь ауксину. Потужна коренева система – це максимальне засвоєння мінеральних складових у ґрунті, водний баланс у несприятливих погодніх умовах, протидія виляганню.

Тому позакореневе живлення рослини дуже ефективно оптимізує внесення мінеральних добрив та засвоєння фосфору з грунту. За допомогою продукту NEO iQ та оптимальній формуляції ми можемо впливати на кореневу систему, накопичування цукрів та планування врожайності сільськогосподарських культур.